Thông tin pháp lý 1Hình-TB-tiếu-chí-mời-TGĐ

THÔNG BÁO 

TIÊU CHÍ MỜI TỔNG GIÁM ĐỐC THAM DỰ CÁC HỘI NGHỊ, HỘI THẢO, SỰ KIỆN CỦA

HỆ THỐNG MOCHA GROUP

 

Kính gửi: Các Quý Đại lý kinh doanh các sản phẩm mang thương hiệu của MOCHA GROUP.

Nhằm tạo sự chuyên nghiệp trong hoạt động thương mại với những thông tin và hình ảnh chất lượng, nâng cao tầm vị thế của cả hệ thống MOCHA GROUP thì sự xuất hiện của Tổng Giám đốc là điều góp phần không nhỏ đến thành công cho các quý Đại lý khi tổ chức các Hội nghị, Hội thảo, sự kiện (sau đây gọi chung là “Chương trình”).

Để tiếp tục duy trì sự chuyên nghiệp, uy tín của vị thế, các quý Đại lý khi tổ chức Chương trình muốn mời Tổng Giám đốc tham dự thì cần đáp ứng các tiêu chí sau đây:

  1. Địa điểm: Khách sạn (Nhà hàng) tiêu chuẩn tối thiểu 4 sao.
  2. Số lượng người tham dự: Tối thiểu 150 người.
  3. Thời gian mời: Trước khi Chương trình diễn ra 30 ngày.
  4. Hình thức mời: Thư mời trang trọng (Gửi trực tiếp về Văn Phòng đại diện của Công ty) đồng thời có thông báo bằng tin nhắn cụ thể cho Bộ phận truyền thông.
  5. Đại lý tổ chức Chương trình: Bán độc quyền các sản phẩm mang thương hiệu của MOCHA GROUP.
  6. Trang phục: Đại lý tổ chức Chương trình phải hướng dẫn cho người tham dự ăn mặc lịch sự, chỉnh chu.
  7. Có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong khâu tổ chức, đón tiếp chu đáo, thể hiện sự chuyên nghiệp.

Các Quý Đại lý đọc kỹ, nắm rõ để thực hiện.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Bộ phận Truyền thông- 0868468579 (Nguyễn Việt Trung)

TỔNG GIÁM ĐỐC

(Đã ký)

BÙI THỊ THU HÀ

Trả lời

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment